WARRANTY AND REPLACEMENT POLICY

HIMIWAY wijst erop dat de wettelijk vastgestelde garantieverplichting van 2 jaar vanaf de besteldatum voor alle producten geldt voor de verkopende dealer.

Bovendien verleent HIMIWAY onder de volgende voorwaarden een fabrieksgarantie buiten de wettelijke garantie. Neem contact op met uw dealer over de claim.

Alle Himiway fietsen vallen, na bewijs van aankoop documenten door de eerste eigenaar, onder onze fabrieksgarantie van 2 jaar (gratis accessoires vallen niet onder de garantie). Geen garantie registratie is vereist.

 

Garantieperiode

De garantieperiode begint wanneer de koper een bestelling plaatst in de Himiway winkel. Daarbij vindt een automatische registratie plaats. De garantie wordt regelmatig gegeven aan de eerste koper (uitzondering: overdracht, zie hieronder), begint met de registratie en loopt voor een periode van 2 jaar vanaf de registratiedatum.

Overdracht van de garantie is mogelijk onder de volgende voorwaarden, die alle vervuld moeten zijn:

1. de garantie van 2 jaar is niet verstreken op de bovengenoemde registratiedatum.

2. de naam van de eerste koper en het oorspronkelijke bestelnummer kunnen worden verstrekt.

3. het serienummer of de barcode van het product mag niet zijn verwijderd, beklad, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

   Vervangingsprocedure

   HIMIWAY zal alle defecte of beschadigde productonderdelen (inclusief schade opgelopen tijdens de verzending) vervangen. De garantie geldt voor fabricage- en materiaalfouten en alleen voor particulieren. De garantie is uitgesloten bij onjuist gebruik van het product. De garantie heeft betrekking op de genoemde producten en volgt de onderstaande voorwaarden:


   Frame

   Op het frame van HIMIWAY e-bikes geldt een vervangingsgarantie van 2 jaar.

   Himiway wijst erop dat in individuele gevallen een andere kleurstelling kan worden toegepast bij vervanging van het frame (na overleg met de garantiegerechtigde) bijv. bij leveringsproblemen van het frame in de originele kleur.

   De garantie dekt geen corrosieschade (kleurvervaging, krassen, stootplekken), stootschade, modificaties (boren/lassen) en de kettingkastbeugel op het frame.

   Batterijen

   Himiway batterijen hebben, behoudens beperkingen, een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoopregistratie.

   Gedurende deze 2 jaar wordt een defecte accu gratis gerepareerd of vervangen voor de klant, indien nodig meerdere malen. De garantieperiode begint niet opnieuw met de vervanging van de batterij, maar blijft ongewijzigd op 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

   De beoordeling van een accudefect wordt uitsluitend uitgevoerd door geautoriseerd Himiway personeel.

   Beperkingen

   Deze garantie is ook niet van toepassing op:

   1. defecten of schade als gevolg van ongevallen, overmatig gebruik, verkeerd gebruik, onjuist gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of soortgelijke activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het bedoelde gebruik van het product), onjuiste opslag, overmatige blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, onjuiste fysieke, elektrische of elektromechanische belasting.

   2. normale slijtage.

   3. defecten of schade als gevolg van externe oorzaken zoals brand, overstroming, storm, blikseminslag, aardbeving, blootstelling aan de elementen, diefstal, doorgebrande zekeringen of onjuist gebruik van een elektrische bron.

   4. producten die buiten Nederland zijn gekocht.

   Bovendien vallen de volgende defecten of schade aan batterijen niet onder deze beperkte garantie.

   1. defecten veroorzaakt door het opladen met een batterijlader die niet bedoeld of geschikt is voor gebruik met de batterij, of door onjuist gebruik van een lader.

   2. zelf veroorzaakte scheuren in een verzegeling van de batterij of tekenen van knoeien.

   3. als de batterij voor andere producten is gebruikt.

   Onderdelen & Componenten

   Originele Himiway onderdelen en componenten vallen onder de garantie van 2 jaar.

    

   Vorderingen


   Alle claims voor deze garantie moeten worden ingediend bij HIMIWAY. Stuur hiervoor uw claims naar support_nl@himiwaybike.com. Een aankoopbewijs en foto's of video's van het beschadigde product zijn vereist voor elke garantieclaim.

   Voordat u een garantieclaim indient, raden wij u aan contact met ons op te nemen via support_nl@himiwaybike.com omdat er wellicht een eenvoudige oplossing voor uw probleem is.

   HIMIWAY zal geen onderdelen vervangen totdat foto's of video's van het beschadigde product zijn opgestuurd. Himiway biedt gratis vervanging van onderdelen en originele onderdelen (dit is exclusief verzendkosten). Himiway zal de kosten van reparatie niet dekken zonder schriftelijke toestemming. Voor de autorisatie is een bevestiging van het support team per e-mail voldoende.


   Transportschade


   In zeldzame gevallen kan het ontvangen artikel beschadigd zijn tijdens de verzending. Als er transportschade optreedt, neem dan contact met ons op via support_nl@himiwaybike.com en stuur ons foto- of videobewijs. Transportschade kan alleen geclaimd worden binnen 7 dagen na ontvangst van het product.

    

   Creditcardterugboekingen


   Indien een creditcardterugboeking voor enig bedrag wordt gedaan bij een aankoop van een ebike en u bent nog steeds in het bezit van de ebike, dan vervalt deze Beperkte Garantie totdat de creditcardterugboeking is opgelost.

    

   Claimprocedure


   Himiway zal GEEN ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE GEDEKTE ONDERDELEN VERVANGEN ZONDER EERST FOTO'S OF VIDEO'S VAN HET GEDEKTE ONDERDELEN TE ZIEN.