AANSPRAKELIJKHEID EN BELEEFDHEIDSVOORWAARDEN

 

1. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn alleen aansprakelijk voor verliezen die u lijdt als direct gevolg van onze schending van deze voorwaarden en die redelijkerwijs te voorzien zijn. Onze aansprakelijkheid voor dergelijke verliezen bedraagt niet meer dan het bedrag van de aankoop van onze producten die deze verliezen hebben veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere verliezen. En onze aansprakelijkheid geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaren.

Deze voorwaarden sluiten onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) NIET uit of beperken deze voor:

  • (1) Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze grove nalatigheid;
  • (2) Fraude;
  • (3) Bedrieglijke voorstelling van zaken;
  • (4) Elke aangelegenheid die voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of trachten uit te sluiten.
U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE DOOR DE WET WORDEN VERLEEND EN DEZE VOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DERGELIJKE RECHTEN.
Bovendien raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om na te gaan of uw huidige verzekeringspolis u bij een ongeval zou dekken.

 

2. BELEEFDHEIDSVOORWAARDEN

Wij zijn er trots op niets anders dan respectvol, aardig, geduldig, vriendelijk, en alle andere aangename termen die in de mix zouden kunnen passen, en het is van cruciaal belang dat die dingen door klanten aan ons team worden teruggegeven.

Als leverancier van producten en diensten beloven wij hierbij dat wij nooit ongepaste of respectloze taal zullen gebruiken tegen klanten. En die belofte verwachten wij terug van onze klanten.

Wij begrijpen dat er iets mis kan zijn gegaan en de functies voor uw dagelijks gebruik ernstig kan hebben aangetast, of zelfs uw betalingsproces kan hebben verstoord, wanneer u een e-mail naar onze klantenservice stuurt. We begrijpen ook dat deze mogelijke problemen u erg kunnen frustreren en soms uw woede kunnen opwekken. Echter, vulgaire taal tegen onze medewerkers wordt NIET getolereerd. Wij zullen een waarschuwing geven als dit gebeurt, waarna wij ons het recht voorbehouden om service te weigeren, uw account te beëindigen, terugbetalingen te doen, garanties te laten vervallen of bestellingen te annuleren, elk naar eigen goeddunken. Deze beslissing is definitief en kan NIET worden ingetrokken.